คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ในเชียงราย 清萊旅遊

ไหว้พระสักการะพระธาตุ 9 จอม

ไหว้พระสักการะพระธาตุ 9 จอม 

             

วัดพระธาตุดอยทอง, วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว, วัดพระธาตุจอมผ่อ, วัดพระธาตุจอมแจ้ง, วัดพระธาตุวอมแว่ม, วัดพระธาตุจอมจ้อ, วัดพระธาตุจอมกิตติ, วัดพระธาตุจอมจันทร์, วัดพระธาตุจอมสัก

04:00 เริ่มเดินทางไปวัดพระธาตุดอยทอง ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมทอง เชื่อกันว่า ถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะมีทรัพย์สินเงินทอง

05:00 เดินทางไปวัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและ
ประสบความสำเร็จ

06:20 เดินทางไปวัดพระธาตุจอมผ่อ ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

07:20 เดินทางไปวัดพระธาตุจอมแจ้งความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

08:20เดินทางไปวัดพระธาตุจอมแว่ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมแว่
– ความหมายนัยยะที่ 1 แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
– ความหมายนัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

09:20 พักรับประทานอาหารเช้า

10:20 เดินทางไปวัดพระธาตุจอมจ้อความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมจ้อ จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

12:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00เดินทางไปวัดพระธาตุจอมกิตติความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน

14:30เดินไปวัดพระธาตุจอมจันทร์ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุจอมจันทร์เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

16:30เดินทางไปวัดพระธาตุจอมสักความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

17:30 เดินทางกลับที่พัก