3 วัน 2 คืน (แม่สรวย-ดอยช้าง-ดอยวาวี, ดอยกาดผี-ดอยวาวี-แม่ยาวรีสอร์ท, ดอยบ่อ-ดอยตุง-ไร่บุญรอด)

เส้นทาง: (เชียงราย-แม่สรวย-ดอยช้าง-ดอยวาวี-ดอยกาดผี-ดอยตุง-ไร่บุญรอด)

วันแรก: แม่สรวย-ดอยช้าง-ดอยวาวี
07.00 น. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนเหนือสุดเมืองสยามจังหวัดเชียงราย รับนักท่องเที่ยวที่สนามบินเชียงราย
08.00 น. เดินทางเข้าสู่อำเภอ แม่สรวย
10.00 น. เที่ยวสถานีเกษตรที่สูงดอยช้างแวะจิบกาแฟที่ร้านกาแฟชมวิว ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน เดินทางต่อไปยังดอยวาวี เข้าสู่ที่พัก เลาลี รีสอร์ท
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูแนะนำ ขาหมู หมั่นโถว อันเลื่องชื่อที่ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 1)
15.00 น. พักผ่อนชมวิวไร่ชา พระอาทิตย์ตกในยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)

วันที่สอง: ดอยกาดผี-ดอยวาวี-แม่ยาวรีสอร์ท
05.30 น. ตื่นแต่เช้านั่งรถปิกอัพชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวดอยกาดผี
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) และนั่งรถเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในดอยวาวี
12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
14.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก แม่ยาว รีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นในตัวเมืองเชียงราย (มื้อที่ 5)

วันที่สาม ดอยบ่อ-ดอยตุง-ไร่บุญรอด
05.30 น. ตื่นเช้านั่งรถปิกอัพไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ ดอยบ่อเชียงราย
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ดอยตุง ชมสถาปัตยกรรมล้านนาพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมภาพประทับใจสีสันทุ่งดอกไม้เมืองหนาวสวนแม่ฟ้าหลวง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. เที่ยวไร่บุญรอด อาณาจักรไร่ชา สวนผลไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติสวยงามอย่างลงตัว แวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชาออแกนนิค สตอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน
18.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

*หมายเหตุ: โปรแกรมท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ราคา 5,590 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
1.ค่ายานพาหนะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (เลาลี รีสอร์ท,แม่ยาว รีสอร์ท)
3.ค่าอาหาร 6 มื้อ
4.ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ดอยตุง,ไร่บุญรอด
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ

สิ่งที่ควรเตรียม
– เสื้อกันหนาว
– ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, หมวก
– กล้องถ่ายรูป
– ยาโรคประจำตัว