ตะลอนทัวร์เที่ยวปาย

ตะลอนทัวน์เที่ยวปาย

เมืองในสายหมอก 3 วัน 2 คืน

ราคาเพียง!!!!!! 7,999

ปางอุ๋ง, แม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านรักไทย, อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย

วันที่ 1 :: อ.ปาย – สะพานประวัติศาสตร์  – Hillside Coffee House – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – น้ำพุร้อนท่าปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

08.00  รับนักท่องเทียวที่สนามบิน (สนามบินเชียงใหม่)

08.30  ออกเดินทางไป อ. ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์

10.30 ถึงสะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปาย และลำเลียงเสบียง และอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

10.55  เดินทางไป Hillside Coffee House เติมคาเฟอีนกันสักหน่อย รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอน

11.20  เดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.30   รับประทานอาหารกลางวัน (1) ร้านอาหารบ้ายปาย หรือเทียบเท่า

14.00  Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ปาย วิเทจ การ์เด้น)

15.00   เดินทางไป น้ำพุร้อนท่าปาย

17.30  จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็นอิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายจากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 :: ตลาดเมืองปายยามเช้า – จุดชมวิวปางมะผ้า – ถ้ำปลา – ภูโคลน – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

06.00 ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย Check out เตรียมตัวออกเดินทาง

อิสระอาหารเช้า @ตลาดเมืองปายยามเช้า ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกันอย่างสนุกสนาน

10.30  เดินทางไป อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านบ้านแก้วโมรา หรือเทียบเท่า

13.30 เดินทางไป ถ้ำปลา ชมธรรมชาติอันสวยงาม และ ปลาพลวงหิน ขนาดใหญ่แหวกว่ายทวนกระแสน้ำ ณ ปากถ้ำ

14.00  เดินทางไป ภูโคลน (Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

17.00  เดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย

18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ร้านไข่มุก หรือเทียบเท่า เดินทางไป ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน เที่ยวชมความงามของ วัดจองกลาง และ หนองจองคำ ในยามค่ำคืนจากนั้น

19.00  Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ (กิมส์รีสอร์ท)

วันที่ 3 :: ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย  – ถ้ำแก้วโกมล

04.30 เดินทางไป ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

08.30.เดินทางไป บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (4) ร้านจี๋หลี้

แบบยูนาน หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ร้าน ลีไวน์รักไทย

14.00 เดินทางไป ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อยู่ในเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย

17.00 ส่งนักท่องเทียว เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (สนามบินแม่ฮ่องสอน)

อัตรานี้รวม

– ที่พัก                                                                                                                                  – อาหารกลางวัน 5 มื้อ                                                                                                            – ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว                                                                                              – รถรับส่งตลอดรายการ                                                                                                          – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

*หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*