ไหว้พระสักการะพระธาตุ 9 จอม

ไหว้พระสักการะพระธาตุ 9 จอม 

วัดพระธาตุดอยทอง, วัดพระธาตุจอมทอง, วัดพระธาตุจอมเวทย์, วัดพระธาตุจอมเวทย์, วัดพระธาตุจอมจันทร์, วัดพระธาตุจอมจันทร์, วัดพระธาตุจอมสัก

04:00 น.  พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมของท่าน และเริ่มต้นเดินทางไปยัง วัดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเชื่อกันว่า ในการกราบไหว้วัดพระธาตุจอมทองและตั้งจิตอธิฐาน ท่านจะมีทรัพย์สินเงินทอง

05:00 น.  เดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ซึ่งในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้วนั้น เชื่อกันว่า อุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน

06:20 น.  กราบไหว้กันที่ วัดพระธาตุจอมผ่อ ที่มีความเชื่อว่า ในการไหว้พระธาตุจอมผ่อและตั้งจิตอธิษฐานจะเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

07:20 น.  เสริมความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นพระธาตุที่อยู่สูงที่สุดของอำเภอพาน มีความเชื่อว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐานท่านจะได้ประสบความสำเร็จ และรู้แจ้งเห็นจริง

08:20 น.  สักการะ วัดพระธาตุจอมแว่ ที่สร้างโดย พญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ซึ่งการสักการะที่วัดนี้นั้นมีความเชื่ออยู่ 2 นัยยะ
– นัยยะที่ 1 แว่ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะ หากผู้ ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
– นัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน การเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

09:20 น.  รับประทานอาหารเช้า

10:20 น.  นมัสการ วัดพระธาตุจอมจ้อ ที่มีความเชื่อในการไหว้ว่า ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.  อิ่มบุญไปกับวัดที่เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน นั่นคือ วัดพระธาตุจอมกิตติ

14:30 น.  เสริมความสง่าด้วยการกราบไหว้ วัดพระธาตุจอมจันทร์ ที่เชื่อกันว่า เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

16:30 น.  เสริมความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุจอมสัก ที่มีความเชื่อในการไหว้พระธาตุจอมสักว่า หากได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

17:30 น.  เดินทางกลับที่พักของท่าน พร้อมกับความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน

*หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาในการเดินทาง อาจปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*