3 วัน 2 คืน

เส้นทาง : อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – ไร่เชิญตะวัน – วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – 5 ชนเผ่ากระเหรี่ยงคอยาว – ไร่บ่าวน้อยสตรอเบอรี่ – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ

275 88
วันที่ 1 (พ่อขุนเม็งราย – ไร่เชิญตะวัน – วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด)
09.30 น. -รับที่สนามบิน
10.00 น. -สักการะพ่อขุนเม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย
11.00 น. -เดินทางถึง ไร่เชิญตะวัน ศูนย์วิปัสสนา และศูนย์ปฏิบัติธรรม อ. ว. วชิร เมธี
12.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
14.00 น. -เดินทางถึงวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างจากจิตนาการของศิลปินชื่อดัง
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตา และมีความอลังการ
15.20 น. -เดินทางถึง ไร่บุญรอด ชมกระบวนการ และวิธีการคัดเลือดวัตถุดิบ และการเก็บเกี่ยวใบชา และชมไร่ชาที่กว้างใหญ่ถึง 600 ไร่
16.45 น. -เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมธัญยาอินน์ หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. -รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 2)

56 25
วันที่ 2 (พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – 5 ชนเผ่ากระเหรี่ยงคอยาว – ไร่บ่าวน้อยสตรอเบอรี่ –ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง)
08.00 น. -รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
09.00 น. -เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นบ้านที่ถูกออกแบบโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ภายในบ้านถูกตกแต่งด้วยสิ่งของที่ทำมาจาก หนังสัตว์ เขาสัตว์ ซากสัตว์ต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ
09.45 น. -เดินทางถึงหมู่บ้าน 5 ชนเผ่ากระเหรี่ยงคอยาว ชมวิถีชีวิตชนเผ่าทั้ง 5 ไม่ว่า
จะเป็น อาข่า เย้า ล่าหู้ ปะหล่อง และกระเหรี่ยงคอยาว
11.30 น. -เดินทางถึง ไร่ชาฉุยฟง ชมทัศนียภาพของไร่ชา ชมการคัดเลือกและเก็บเกี่ยวใบ -รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านไร่ชาฉุยฟง (มื้อที่ 4)
13.30 น. -เดินทางถึง ไร่บ่าวน้อย สตรอเบอรี่ ลุยสวนเก็บสตรอเบอรี่ด้วยตัวเอง
14.30 น. -เดินทางถึง พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน
แวะสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล
14.50 น. -เดินทางถึง สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นเชิญชมความงดงามของพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า
16.00 น. -เดินทางเข้าที่พัก ดอยตุงลอด์จ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. -รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

d แม่สาย2
วันที่ 3 (แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงราย)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.30 น. -เดินทางถึงวัด พระธาตุดอยเวา เป็นวัดที่เก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง และยังสามารถชมวิวทิวทัศระหว่าง 2 ประเทศ ไทย – พม่า
09.00 น. -เที่ยวซื้อของ ที่ตลาดแม่สาย และข้ามไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ประเทศพม่า
11.00 น. -ออกเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำ ชมความงดงามของทัศนียภาพ และความงดงามของพระเจ้าล้านทอง
12.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
13.20 น. -เดินทางถึง หอฝิ่น รวมเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่น การค้าฝิ่น ในสมัยอดีตให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
16.00 น. -เดินทางถึงสนามบิน เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

สิ่งที่ควรเตรียม – รองเท้าที่สวมใส่สบาย – กล้องถ่ายรูป – ยาประจำตัว

รวม – อาหาร 7 มื้อ – รถ + น้ำมัน + คนขับรถ – ที่พัก 2 คืน

ราคา 8,200 บาท/ท่าน (ไม่เกิน 4 ท่าน)
ราคา 7,400 บาท/ท่าน (สำหรับ 7 ท่านขึ้นไป)

**หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า