2 วัน 1 คืน

เส้นทาง: วัดร่องขุ่น –ไร่บุญรอด-กระเหรี่ยงรวมมิตร-แม่ยาวรีสอร์ท-ดอยบ่อ-วัดห้วยปลากั้ง- ร้านกาแฟชีวิตธรรมดา-ซื้อของฝากที่ร้านนันทวัน (ก๋องคำ)

วันแรก: วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-กระเหรี่ยงรวมมิตร
08.30 น. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนเหนือสุดเมืองสยามจังหวัดเชียงราย รับนักท่องเที่ยวที่สนามบินเชียงราย
09.00 น. เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามตระการตาสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
10.30 น. นั่งรถรางชมทัศนียภาพอันงดงามในบรรยากาศแห่งขุนเขาเมืองเหนือ ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงาม ณ ไร่บุญรอดเชียงราย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม และโอท๊อปจากฝีมือแม่บ้านชาวเขา นั่งช้างเพื่อเที่ยวชมหมู่บ้าน
15.00 น. กลับเข้าที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: ดอยบ่อ-วัดห้วยปลากั้ง-ร้านกาแฟชีวิตธรรมดา-ซื้อของฝากที่ร้านนันทวัน (ก๋องคำ)
05.00 น. ตื่นเช้านั่งรถโฟรวิวไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ ดอยบ่อเชียงราย
09.00 น. งดงามอลังการพระมหาเจดีย์ 9 ชั้น ศิลปะจีนผสมผสานศิลปะล้านนา ขอพรพระโพธิ์สัตว์กวนอิมสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในเชียงราย ณ วัดห้วยปลากั้ง
11.00 น. แวะจิบกาแฟสไตล์อังกฤษกับบรรยากาศริมแม่น้ำกกที่ร้านกาแฟชีวิตธรรมดา
13.00 น. ซื้อฝากของที่ระลึก ร้านนันทวัน (ก๋องคำ) มีทั้งหมูยอ แหนมชื่อดัง น้ำพริกหนุ่ม แคบหมูรสเด็ด
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

*หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา 2,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
1.ค่ายานพาหนะ
2.ค่าที่พัก 1 คืน (แม่ยาว รีสอร์ท)
3.ค่าอาหาร 2 มื้อ
4.ค่าเข้าชมสถานที่ ไร่บุญรอด