2 วัน 1 คืน (บ้านดำ–ไร่ชาฉุยฟง–ถ้ำปุ่มถ้ำปลา–The Hobbit Resort, ไร่บ่าวน้อยสตรอเบอรี่–แม่สาย)

1367860347 1414673667-6-o
วันแรก (บ้านดำ – ไร่ชาฉุยฟง – ถ้ำปุ่มถ้ำปลา – The Hobbit Resort)
10.30 น. รับที่สนามบิน
10.40 น. นำท่านเดินทางถึงสถานที่แรก พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถาปัตยกรรม ที่มีมนต์ขลัง สร้างสรรค์ โดย อ.ถวัลย์ ดัชนีย์
11.35 น. เดินทางถึง ไร่ชาฉุยฟง สัมผัสทัศนียภาพของไร่ชาที่กว้างใหญ่ ที่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา
– พักรับประทานอาหารที่ร้านไร่ชาฉุยฟง (มื้อ1)
14.00 น. เดินทางถึง ถ้ำปุ่มถ้ำปลา เป็นลักษณะลำธารเล็กๆ ไหล่ออกจากถ้ำ และมีสัตว์น้ำนานาชนิดอาศัยอยู่ และยังมีลิงสายพันธ์ไอ้เนี๊ย สายพันธุ์เดียวกับลิงที่
อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเพียงสองแห่งในประเทศไทย
15.30 น. นำท่านเดินทางถึงที่พัก The Hobbit Resort หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่รีสอร์ท (มื้อ 2)
20.00 น. กิจกรรมพิเศษจากทางรีสอร์ท
– ผิงไฟ ปิ้งข้าวหลาม (มีเฉพาะช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ.) ปล่อยโคมลอย และดูดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

2014_08_22_1492322_518238764949849_664168524_o แม่สาย2
วันที่สอง ( ไร่บ่าวน้อยสตรอเบอรี่ – แม่สาย – เชียงราย )
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อ 3)
09.00 น. กิจกรรมทางรีสอร์ท
– เก็บตรอเบอรี่ และกิจกรรมปลูก ต้นรัก
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 4)
13.00 น. – เดินทางถึง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองพม่าและสินค้าเมืองจีน ตามอัธยาศัย
14.30 น. – ออกเดินทาง เพื่อกลับเชียงราย
15.30 น. ส่งสนามบิน เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

สิ่งที่ควรเตรียม – เสื้อกันหนาว – รองเท้าที่สวมใส่สบาย – กล้องถ่ายรูป – ยาประจำตัว
รวม – อาหาร 4 มื้อ – รถ + น้ำมัน + คนขับรถ – ที่พัก 1 คืน

ราคา 3,700 บาท/คน (ไม่เกิน 4 ท่าน)
ราคา 3,000 บาท/คน (สำหรับ 7 ท่านขึ้นไป)

**หมายเหตุ: โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม